Vergoeding

Logopedie wordt, op uitzondering van de CZ natura polissen, vergoed vanuit het basispakket. 

Logopedische zorg wordt in 2024 volledig vergoed vanuit de basisverzekering voor de verzekeringen waarmee Logopediepraktijk Ria van der Kooij contracten heeft. De behandeling wordt dan via ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Wij hebben voor 2024 geen contract met CZ Zorg op maat en CZ Zorgbewust. Dit zijn natura polissen en hiervoor zal u een eigen bijdrage moeten betalen voor de logopedie. CZ Zorgkeuze wordt wel 100% vergoed, dit is een restitutiepolis en hiermee kan u ook zorg krijgen bij ongecontracteerde zorgverleners. 

Voor niet nagekomen afspraken, ongeacht welke verzekering u heeft, zal u wel zelf de rekening moeten betalen. 

De kosten die u maakt voor logopedie vallen onder het eigen risico, wat inhoudt dat u de wettelijke vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als u voor een lagere verzekeringspremie uw eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren u om bij uw zorgverzekeraar af te stemmen wat uw eigen risico is, voordat u een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkomt u onvoorziene kosten. 

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen wordt dus niet met uw eigen risico verrekend.