Team

Ria van der Kooij

ria@logopedie-rvdk.nl

“Ik ben afgestudeerd in 1997 aan de opleiding logopedie van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Na mijn studie ben ik logopedist geweest binnen de zorg, het onderwijs en verschillende logopediepraktijken. 

Sinds 1 maart 2000 heb ik mijn eigen praktijk. Het is een all-round logopediepraktijk en via het volgen van cursussen en nascholing zorg ik dat de kwaliteit op peil blijft.  
Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom! Sinds 2002 is mijn praktijk een stageplek voor logopediestudenten van Hogeschool Windesheim. Regelmatig zult u dus een stagiaire tegen kunnen komen.”

Hieronder een overzicht van de cursussen die Ria o.a. heeft gevolgd:

 • OMFT-basiscursus + verdiepingscursus A-
 • Stemtherapie bij kinderen-
 • Stemtherapie bij beroepssprekers: van klacht naar oplossing
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM)
 • SpraakOntwikkelingsDyspraxie (SOD)
 • TOS en leren lezen

Wendy Mooiweer

wendy@logopedie-rvdk.nl

” In januari 2020 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Mijn afstudeerstage heb ik in deze praktijk succesvol mogen afronden. Ook heb ik tijdens mijn studie ervaring opgedaan in het verpleeghuis. Ik ben allround logopedist met een brede interesse in stem, gehoor, taal, spraak en slikproblematiek. “

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Hieronder een overzicht van de cursussen die Wendy o.a. heeft gevolgd:

 • OMFT-basiscursus-
 • Orofaryngeale dysfagie
 • Voice Skills Training
 • Méér dan larynxmanipulatie 
 • Chronisch hoesten 

Erica Palland

erica@logopedie-rvdk.nl

“Sinds september 2021 ben ik werkzaam als logopedist op basisschool de Triangel te Emmeloord nadat ik de opleiding op Hogeschool Windesheim heb afgerond. Tijdens de opleiding mocht ik één van de stageperiodes uitvoeren binnen deze logopediepraktijk. Ik zie uit naar een fijne samenwerking en ben blij om deel uit te mogen maken van dit team en deze praktijk. “

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Hieronder een overzicht van de cursussen die Erica o.a. heeft gevolgd:

 • OMFT-basiscursus
 • TOS en leren lezen
 •  Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar

Diana Baarda

” Sinds  1990 ben ik werkzaam als logopedist. Dit mooie berioep heb ik vooral mogen uitvoeren binnen de zorg voor kinderen met een (verstandelijke) beperking (kinderbehandelcentrum Noordoostpolder). Daar ligt mijn hart en heb ik veel mogen leren; logopedisch gezien maar ook breder (multidisciplinair). Naast mijn werk op het KBC heb ik o.a. ervaring opgedaan binnen de kinderrevalidatie, SBO-school, ZML-onderwijs en binnen het ziekenhuis. Binnen het bedrijf ‘idealogo'(Suus & Luuk) ben ik als illustrator/ontwikkelaar betrokken en ontwikkelen we materialen voor logopedie en onderwijs.

Binnen de praktijk wil ik mij vooral richten op de specialistische logopedische ondersteuning bij kinderen die vastlopen in de communicatie.”

Aanwezig op dinsdag. Locatie ‘de Zonnebloemschool’of KBC-NOP

Hieronder een overzicht van de cursussen die Diana o.a. heeft gevolgd:

 • PROMPT 1 en 2 (+ diverse na- en bijscholingen)
 • Masterclass SpraakOntwikkelingsDyspraxie (SOD)
 • Masterclass SpraakOntwikkelingsStoornissen: DTTC en ReST
 • Masterclass klinklare klinkers (de rol van de klinkers binnen ons spreken)
 • Masterclass Slissende Slangen (over vorming en behandeling van de S)
 • Masterclass over de dynamische principes van motorisch leren
 • SI basiscursus (sensorische informatieverwerking)
 • Spelontwikkeling (hierin geef ik ook scholing voor logopedisten)
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) (hierin geef ik ook scholing voor logopedie/onderwijs)
 • Scholingen rondom autisme
 • Cursussen rondom logopedische behandeling bij schisis
 • Leespraat
 • Ervaar het maar
 • Scholingen rondom (fonologische) taalstoornissen/TOS
 • Executieve functies (regelfuncties van het brein)
 • Woordenschatsontwikkeling en – uitbreiding
 • Communicatieve functies