Beroepscode en wetgeving

Privacy

Cliëntgegevens en informatie over de logopedische behandeling zijn vertrouwelijk van aard. Binnen Logopediepraktijk Ria van der Kooij wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De wetten Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) worden nageleefd.

In de WGBO  worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Het is wel gebruikelijk dat we, met uw toestemming,  de verwijzer en eventuele andere betrokkenen op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

U kunt eerder genoemde wetten hier inzien:
WGBO
WBP

Beroepscode

Logopediepraktijk Ria van der Kooij werkt volgens de Beroepscode voor logopedisten.  Daarin is bijvoorbeeld afgesproken dat logopedisten de belangen van de cliënt voorop stellen. Er geldt geheimhoudingsplicht en cliënten worden professioneel behandeld.

De beroepscode kunt u hier inzien.